» Regulamin

  Regulamin

  § 1 Informacje ogólne

  Sklep internetowy działający pod adresem: sklep.goodcolor.pl prowadzony jest przez Studio Fotografii i Reklamy, Kamionka Mała, 34-602 Laskowa, NIP: 6332065984, Regon: 366203082.

   

  § 2 Składanie zamówień

  1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

  2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności. Wyjątkiem są produkty, które objęte są darmową dostawą.  

  2.  Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

  3. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym adresu wysyłki zamówionego towaru.

  4. Zamawiając wydruk, pliki do druku prosimy przesłać na adres: info@goodcolor.pl

  5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

  6. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 6 dni roboczych (poniedziałek-piątek).
  Rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpłaty za kupione produkty.

  7. Każdy produkt oferowany w sklepie jest nowy, wolny od wad.

  8. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru (odstąpić od umowy) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Zamówienia, które zostało wysłane nie można anulować.

  9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy (Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy).

  10. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.)

   

  § 3 Koszty i termin wysyłki

  1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

  2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 6 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki, do którego należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).

  3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie

  koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.

  4. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów lub w przypadku wybranych produktów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta.

  5. Wszystkie koszty dostawy mają zastosowanie tylko do realizacji zamówień na terenie Polski.

   

   

  § 4 Płatności

  1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.

  2. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

   

  § 5 Procedura reklamacji

  1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą telefoniczną lub e-mailową w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.

  2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane wraz z fotografią obrazującą nieprawidłowości. Wzór poniżej:

  Miejscowość, data: .......................

  Do (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

  Nazwa Klienta: ..................................
  Adres Klienta: ..................................

  Dane kontaktowe Klienta: ..................................

  Reklamacja towaru

  Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu .................................. towar jest wadliwy. Wada polega na .................................. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  •          wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  •          nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  •          obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  •          odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

  Z poważaniem.......................

  3. Sprzedawca w odpowiedzi na zgłoszoną reklamację udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni.

  4. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.

  5. W przypadku zwrotu, wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku transportu, .

  5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.

   

  § 6 Zwrot pieniędzy

  1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy.
  2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

   

  § 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi.

   

  § 8 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
  3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania
  Klienta droga elektroniczną.

   

   


  Przejdź do strony głównej
  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl